Biography

Author Picture

Janonytė-Muzikevičienė, Greta

Pianistė, kompozitorė, dainų autorė, tekstų rašytoja, fotografė ir įvairių kūrybinių projektų organizatorė. Baigė Kauno J. Gruodžio konservatoriją (D. Varnienės fortepijono klasę). Studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kompoziciją pas Ričardą Kabelį.

Pianist, composer, songwriter, lyricist, photographer, and organizer of various creative projects. Finished Kaunas J. Gruodis Conservatoire (piano class of prof. D. Varnienė). Now she studies music composition with prof. Ričardas Kabelis at Lithuanian Academy of Music and Theatre.