Dvi pjesės smuikui

Dvi pjesės smuikui ir fortepijonui publikuojamos pirmą kartą. Jos sukurtos emigracijoje Kolumbijoje. Valzerino sukurta 1951 m. Medellín, o Eleginė serenada – 1952 m. Ibagué. Abi pjesės skirtos pradedantiems griežti smuiku.

Two pieces for violin and piano are published for the first time. Pieces are composed in Columbia where composer emigrated after WWII. Valzerino is composed in 1951, in Medellín, and Elegiac Serenade is composed in 1952 in Ibagué. Both pieces are for beginners playing violin.

5,008,00
Quick View

Dvi pjesės smuikui

Parengė / Edited by:

Darius Kučinskas

5,008,00
Quick View

Penkios Akimirkos

Pjesės smuikui solo / Pieces for violin solo

3,004,00
Quick View