Homage to Gintas

Pjesė fortepijonui / Piece for piano

(8 pusl. / 8 pages)

Kurinys Homage to Gintas yra skirtas žymaus lietuvių džiazo pianisto ir kompozitoriaus Ginto Abariaus (1959-2010) atminimui. Šis kūrinys buvo sukurtas 2010 m. ir atliktas tų pačių metų vasarą Siettle, Dainiaus Vaičekonio koncerte, skirtame Ginto Abariaus atminimui.

Composition Homage to Gintas is a tribute to the popular Lithuanian jazz pianist and song writer Gintas Abarius (1959-2010). The piece was written in 2010 and first performed by the author in a concert honoring and celebrating the life of Gintas Abarius in Seattle.

Pjesė autoriaus atlikime / Composition performed by author

5,008,00
Quick View