Kauno dailės institutas 1940-2000 m.

Apolonija Valiuškevičiūtė. Kauno dailės institutas 1940-2000 / Kaunas Art Institute 1940-2000

Išleido / Published by:
J. Petronis, Kaunas, 2002
ISBN: 9986930588

581 pusl.

25,00

Category: Tags: ,