Teatro ir kino muzika

Knygoje glaustai aptariami bendrieji teoriniai ir praktiniai teatro bei muzikos klausimai – jos samprata, tipai, funkcijos, komponavimo metodika, technikos, technologijos. Leidinys yra sumanytas kaip metodinė priemonė studijuojantiems teatro ir kino muziką, tačiau tikimasi, kad bus aktualus ir visiems šia sritimi besidomintiems skaitytojams.

General theoretical and practical issues of theater and music are described – the concept, types, functions, methodology and techniques of music composition. The book is intended as a methodological tool for students of theater and film music, but also is expected to be relevant to all readers interested in the field.

10,00

Category: Tags: ,