Biography

Author Picture

Kučinskas, Darius

Muzikologas, pianistas, menotyros (muzikologija) mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto profesorius, ES aukštojo muzikos mokslo ekspertas.
Musicologist, pianist, doctor of arts theory and history, professor at Kaunas University of Technology, expert of EU higher music education.