Look Inside

Kur upelis teka

Sudarė ir parengė Darius Kučinskas

 

TURINYS

Pratarmė
Apie kūrinius
Jonas Žemaitis. Myliu Lietuvą
Jonas Žemaitis. Pas darželį
Jonas Žemaitis. Paukšteliui
Jonas Žemaitis. Vilniaus kalneliai
Vincentas Nickus. Žirgelis
Vincentas Nickus. Suktinis
Vincentas Nickus. Klumpakojis
Vincentas Nickus. Klumpakojis 2
Antanas Pocius. Leiskit į Tėvynę
Antanas Pocius. Ne bile kieme
Vincas Kudirka. Varpelis
Vincas Kudirka. Dėdienė
Antanas Vanagaitis. Stasys
Česlovas Sasnauskas. Karvelėli
Stasys Šimkus. Kur bakūžė samanota
J. Grajauskas. Kur upelis teka

8,0012,00

SKU: N/A Category: Tags: , ,
Version

Printed, PDF

Author

Kučinskas, Darius

Publisher

Darius Kučinskas