Back Cover
Look Inside

Pjesės fortepijonui

Sudarė ir parengė / Edited by:

Darius Kučinskas

 

Turinys / Content

 

Pjesė C-dur

DVI INVENCIJOS / TWO INVENTIONS

  1. Dvibalsė invencija / 2 voice invention
  2. Tribalsė invencija / 3 voice invention

Lopšinė / Lullaby

DVI FUGOS / TWO FUGUES

  1. Dvibalsė fuga / 2 voice fugue
  2. Tribalsė fuga / 3 voice fugue

Kur tas šaltinėlis? / Where is this fountain

DU ŠOKIAI / TWO DANCES

  1. Vaikų šokis / Children’s dance
  2. Šokis C-dur / Dance in C major

5,008,00

SKU: N/A Category: Tag:
Version

Printed, PDF

Author

Kašponis, Karolis Rimtautas

Publisher

Darius Kučinskas