Back Cover
Look Inside

Oi tu, ąžuolėli

Pjesė fortepijonui / Piece for piano

Pjesė fortepijonui „Oi tu, ąžuolėli“ buvo sukurta 1999 m., Mantautui Katinui besimokant kompozicijos pas Leoną Povilaitį Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje. Kūrinio idėją inspiravo to paties pavadinimo lietuvių liaudies daina, kompozitoriaus Zigmo Venckaus išplėtota chorui.

Piano piece „Oh You, Little Oak“ was composed in 1999 while studying composition with Leonas Povilaitis at the Vilnius „Ąžuoliukas“ Children’s Music School. The piece was inspired by the Lithuanian folk song of the same name and its choral transcription by Zigmas Venckus.

5,008,00

SKU: N/A Category: Tags: ,

Version

Printed, PDF

Author

Katinas, Mantautas

Publisher

Darius Kučinskas