Muzika Mamai

Aistė Kiškūnaitė (11 m.) – Širvintų meno mokyklos moksleivė. 2022 m. pavasarį surengė savo kūrybos koncertą mokykloje ir taip pat dalyvavo respublikiniame mokinių kūrybos festivalyje “Nauja gaida”. Rinktinę sudarė Aistės fortepijono mokytoja metodininkė Jurga Sarpauskienė. Į rinkinį pateko 2021-2022 m. sukurtos pjesės fortepijonui.

 

Turinys:

Upelis

Liūdesys

Rugsėjo 1-oji

Trolių eisena

Pavasaris

Kai už lango lietus

Šviesi ramybė

Mamai

Drugelių valsas

Gėlių valsas

5,008,00
Quick View

Muzikos įspūdžiai

24 pusl. / 24 pages

 

Turinys / Content:

Ciklas „A la…“ / Cycle “A la…”
A la Bach (Invention) (muzika10)
A la Mozart (Tema ir viena variacija) (muzika11)
A la Czerni (Etude) (muzika9)
A la Mendelssohn (Barcarole)
A la Tchaikovsky (Waltz)
A la Chopin (Waltz) (muzika12)
Trys melancholijos / Three melancholies
Du liaudiški motyvai / Two folk motives

Šiame leidinyje esantys kūriniai – tai daugiau nei prieš trisdešimt metų užrašyti vieno muzikos studento kūrybiniai bandymai. Ilgus metus rankraščiai gulėjo stalčiuje kaip malonus prisiminimas apie studijų laikotarpį. Dabar, žvelgiant iš laiko perspektyvos, jie atrodo gan įdomiai – tai lyg savotiška „alternatyvi“ sovietinio laikotarpio muzika. Žinoma, šie kūrinėliai nepretenduoja (o ir nebuvo kurti) atlikti koncertų salėse. Tai namų muzikavimui ir savo malonumui skirta muzika. Dėl to autorius tikisi, kad šios pjesės (bent viena iš jų) kažkam patiks, kažką sudomins, ir muzika praskaidrins Jūsų kasdienybę.

There are musical experiments of one student written 30 years ago. For years, these manuscripts were lying in a drawer as a pleasant memory of that study period. Nowadays, looking from the perspective of time, they turn out to be interesting enough. It’s like a sort of ‘alternative’ music of the Soviet period, the music which was composed at the same time as all the other official Soviet culture, but unknown, not heard, and not performed at all. Of course, these pieces of music do not pretend to be played in a concert hall (they were not composed for this aim). This music is for home usage and for playing yourself, and, mainly, for your pleasure. Composer hopes that someone will like these pieces (or at least one of them) and that this music will brighten up your daily routine.

5,008,00
Quick View

Muzikos skaitiniai

mokymo priemonė fortepijono skaitymui iš lapo

8,0012,00
Quick View

Oi tu, ąžuolėli

Pjesė fortepijonui / Piece for piano

Pjesė fortepijonui „Oi tu, ąžuolėli“ buvo sukurta 1999 m., Mantautui Katinui besimokant kompozicijos pas Leoną Povilaitį Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje. Kūrinio idėją inspiravo to paties pavadinimo lietuvių liaudies daina, kompozitoriaus Zigmo Venckaus išplėtota chorui.

Piano piece „Oh You, Little Oak“ was composed in 1999 while studying composition with Leonas Povilaitis at the Vilnius „Ąžuoliukas“ Children’s Music School. The piece was inspired by the Lithuanian folk song of the same name and its choral transcription by Zigmas Venckus.

5,008,00
Quick View

Paprastos dovanos

Pjesė fortepijonui / Piece for piano

5,008,00
Quick View

Pianisto chrestomatija

Leidinys skirtas besimokantiems skambinti fortepijonu. Tai penki sąsiuviniai ir dvi kompaktinės plokštelės su įgrotais kūriniais:

 • Pratimai, gamos ir etiudai
 • Pjesės
 • Kanonai ir senoviniai šokiai
 • Sonatinos, variacijos ir rondo
 • Ansambliai
30,00
Quick View

Pianisto pradžiamokslis

Tai geriausias lietuviškas vadovėlis pradedantiems skambinti fortepijonu. Ją parengė Lietuvoje gerai žinoma mokytoja ekspertė Aušra Kučinskienė, turinti didžiulę pedagoginę patirtį, suformavusi originalų dėstymo metodą ir paruošusi kelias dešimtis nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatų. Knyga skirta muzikos ir meno mokyklų pirmokams. Mokiniai mokysis pirmųjų skambinimo fortepijonu įgūdžių ir kartu įsisavins svarbiausias muzikos teorijos žinias. Pridedama kompaktinė plokštelė paspartins mokymosi procesą – joje įgroti visi knygoje esantys kūriniai. Pradžiamokslis iliustruotas nuostabiais dailininkės Giedros Purlytės piešiniais.

25,00
Quick View

Pjesės fortepijonui

32 pusl. / 32 pages

 

Parengė / Edited by

Darius Kučinskas

 

Turinys / Content:

Melodija Es-dur / Melody in E flat Major (muzika1)

Senovinis šokis / Ancient dance (muzika2)

Aš pašoksiu / I will dance (muzika3)

Užsisvajojusi mergaitė / Dreaming girl (muzika4)

Laivelyje / In the boat (muzika5)

Valsas F-dur / Waltz in F Major (muzika6)

Sentimentalus valsas / Sentimental waltz (muzika7)

Ant žirgelio / Riding on a horse (muzika8)

Piliakalnis / The Mound

Lyjant / In the rain

Spalvotas drugelis / Colorful butterfly

Baltas drugelis / White butterfly

Prisiminimas / Reminiscence

8,0012,00
Quick View

Pjesės fortepijonui

Sudarė ir parengė / Edited by:

Darius Kučinskas

 

Turinys / Content

 

Pjesė C-dur

DVI INVENCIJOS / TWO INVENTIONS

 1. Dvibalsė invencija / 2 voice invention
 2. Tribalsė invencija / 3 voice invention

Lopšinė / Lullaby

DVI FUGOS / TWO FUGUES

 1. Dvibalsė fuga / 2 voice fugue
 2. Tribalsė fuga / 3 voice fugue

Kur tas šaltinėlis? / Where is this fountain

DU ŠOKIAI / TWO DANCES

 1. Vaikų šokis / Children’s dance
 2. Šokis C-dur / Dance in C major
7,0010,00
Quick View

Pradžioje buvo taip

Ankstyvoji kūryba / Early compositions

 

Pjesė Nr. 1
Pjesė Nr. 2
Preliudas Nr. 1
Dūdelių muzika Nr. 1
Dūdelių muzika Nr. 2
Imitacija
Preliudas Nr. 2
Preliudas Nr. 3
Sekvencija
Laikrodis
Keturios monofonijos
Žaisliukas
Dvi melodijos
Plius minus
Linų daina
Ašarėlė
Dainelė Urtelei

8,0012,00
Quick View