Look Inside

Kanklės in New York

New York’e gyvenančios lietuvių kanklininkės, džiazo dainininkės, kompozitorės ir atlikėjos kūrybos rinktinė.

TURINYS

Apie autorę

Pratarmė

Apie kankliavimą

Vyšnių žydėjimas

Meditacija

Gatvės menas

Plaukimas keltu

Karnerio mėlynasis drugelis

Saulėtekis Rytų upėje

Šokis

Paveldas

Manhatano panorama

Ateina alnys

Saulala, motula

Tu viską matai

Tai, ko mums reikia

Grizlis ir lapė

4

5

6

8

9

12

14

16

19

22

25

29

34

37

42

47

51

About Author

Preface

Playing with kanklės

Cherry Blossom

Meditation

Street Art

Taking a Ferry

Karner Blue Butterfly

Sunrise on the East River

Dance

Heritage

Manhattan Skyline

A Deer is Coming

Sun, Mother

Everything You See

That‘s What We Need

Grizzly Bear and a Fox

11,0020,00

SKU: N/A Category: Tag:

Version

Printed, PDF

Author

Smirnova, Simona

Publisher

Darius Kučinskas