2019-ųjų vasara

16 pusl. / 16 pages

Turinys / Content:
1. Karklai / Osiers
2. Abejonė / The Doubt
3. Nerimas ir viltis / Anxiety and Hope
4. Laisvė / Freedom
5. Kažkur girdėta / Somewhere heard
6. Patriotinė daina / Patriotic Song

Šis leidinys yra jau trečias Dariaus Kučinsko muzikinės kūrybos rinkinys. Kaip ir pirmieji du, jis skirtas besimokantiems skambinti fortepijonu. Pjesės sukurtos 2018-2019 m. Kiekviena pjesė slepia savyje ne tik meninį įvaizdį, bet ir konkrečią pianistinę užduotį. Tai ir įvairios atlikimo technikos lavinimas, pedalo naudojimas, teisingos dinamikos parinkimas ir bendras kūrinio formos pojūtis. Apgalvojus kūrinio idėją ir įveikus technines kliūtis, čia esančios pjesės suteiks Jums daug džiaugsmo ir malonumo. Linkiu sėkmės!

This is the third notebook of Darius Kučinskas’ music. As previous two, this edition is also aimed to be used in educational process. Pieces are composed in 2018-2019. Each piece hides not only an artistic image (idea), but also an exact technical task. There are development of various kinds of performance technique, usage of a piano pedal, right decisions on dynamic expression as well as understanding the whole structure of a composition. After solving all technical obstacles, pieces will give you a great pleasure. Enjoy!

5,008,00
Quick View

Dvi pjesės fortepijonui

Dvi pjesės fortepijonui publikuojamos pirmą kartą.
Romansas sukurtas 1936 m. kompozitoriui viešint Prancūzijoje dedikuotas Alinai Putramentaitei (1917-2018).
Šokis sukurtas 1956 m. Tunja mieste, Kolumbijoje, į kurią kompozitorius emigravo po karo.

Two pieces are published for the first time.
Romance is composed in 1936 during visit to France and dedicated to Alina Putramentaite (1917-2018).
Dance is composed in 1956 in Tunja, Columbia, where composer emigrated after WWII.

5,008,00
Quick View

Gamų aplikatūra fortepijonui

Gamų aplikatūra fortepijonui yra papildoma mokymo priemonė, skirta muzikos ir meno mokyklų mokiniams naudotis fortepijono pamokose. Leidinyje pateiktos visos diezinės ir bemolinės gamos su aplikatūra. Gamų reikalavimai išdėstyti nuo pirmos iki dvyliktos klasės.

8,00
Quick View

Geriausios lietuviškos pjesės fortepijonui, I dalis

Sudarė ir parengė Aušra Kučinskienė

Turinys

Saulius JONKUS

Lyjant

Spalvotas drugelis

Baltas drugelis

Dalia KAIRAITYTĖ

Vandens vabalų šokis

Debesų peizažas

Leonas POVILAITIS

Pavasario kvaituly

Miško monai susirinko

Zita BRUŽAITĖ

Dedikacija Klodui

Dedikacija Baliui

Vytautas MIKALAUSKAS

Noktiurnas

Lietutis ir griaustinis

Saulės zuikutis

Šluotos šokis

14,0017,00
Quick View

Geriausios lietuviškos pjesės fortepijonui, II dalis

TURINYS:

Stasys VAINIŪNAS

Mažas valsas

Tylus vakaras (iš ciklo „Vaikų kampelis“)

Lopšinė (iš ciklo „Vaikų kampelis“)

Žiogas (iš „Mažosios vabzdžių siuitos“ op. 7)

Valentinas BAGDONAS

Lapė šluotuodegė

Žvirblių ginčai (iš ciklo „Paukščiai“)

Zuikio ir ežio lenktynės

Ateina pavasaris

Rimvydas ŽIGAITIS

Šokis

Susimąstymas

Vytautas BARKAUSKAS

Mažoji fantazija Nr. 1

Šypsenėlė

Elegija ir fantastinė tokata op. 33 Nr. 2

Fantastinė apybraiža Nr. 2

14,0017,00
Quick View

Homage to Gintas

Pjesė fortepijonui / Piece for piano

(8 pusl. / 8 pages)

Kurinys Homage to Gintas yra skirtas žymaus lietuvių džiazo pianisto ir kompozitoriaus Ginto Abariaus (1959-2010) atminimui. Šis kūrinys buvo sukurtas 2010 m. ir atliktas tų pačių metų vasarą Siettle, Dainiaus Vaičekonio koncerte, skirtame Ginto Abariaus atminimui.

Composition Homage to Gintas is a tribute to the popular Lithuanian jazz pianist and song writer Gintas Abarius (1959-2010). The piece was written in 2010 and first performed by the author in a concert honoring and celebrating the life of Gintas Abarius in Seattle.

Pjesė autoriaus atlikime / Composition performed by author

5,008,00
Quick View

Karantininis

pjesė fortepijonui

5,008,00
Quick View

Kur upelis teka

Sudarė ir parengė Darius Kučinskas

 

TURINYS

Pratarmė
Apie kūrinius
Jonas Žemaitis. Myliu Lietuvą
Jonas Žemaitis. Pas darželį
Jonas Žemaitis. Paukšteliui
Jonas Žemaitis. Vilniaus kalneliai
Vincentas Nickus. Žirgelis
Vincentas Nickus. Suktinis
Vincentas Nickus. Klumpakojis
Vincentas Nickus. Klumpakojis 2
Antanas Pocius. Leiskit į Tėvynę
Antanas Pocius. Ne bile kieme
Vincas Kudirka. Varpelis
Vincas Kudirka. Dėdienė
Antanas Vanagaitis. Stasys
Česlovas Sasnauskas. Karvelėli
Stasys Šimkus. Kur bakūžė samanota
J. Grajauskas. Kur upelis teka

8,0012,00
Quick View

Lengvas koncertas fortepijonui

Easy Piano Concerto

 

Redagavo/Edited by

Daina Mikalauskaitė-Kavaliauskienė

7,0010,00
Quick View

Les Fleurs du Mal

Trys poemos fortepijonui. Sukurta 1953 m. Ibagėje (Kolumbija) pagal Charles’o Baudelaire’o kūrybos rinktinę tuo pačiu pavadinimu.

Three poems for piano. Composed in 1953 in Ibague (Columbia) according to poems of Charles Baudelaire’s cycle on the same title.

7,0010,00
Quick View