2019-ųjų vasara

16 pusl. / 16 pages

Turinys / Content:
1. Karklai / Osiers
2. Abejonė / The Doubt
3. Nerimas ir viltis / Anxiety and Hope
4. Laisvė / Freedom
5. Kažkur girdėta / Somewhere heard
6. Patriotinė daina / Patriotic Song

Šis leidinys yra jau trečias Dariaus Kučinsko muzikinės kūrybos rinkinys. Kaip ir pirmieji du, jis skirtas besimokantiems skambinti fortepijonu. Pjesės sukurtos 2018-2019 m. Kiekviena pjesė slepia savyje ne tik meninį įvaizdį, bet ir konkrečią pianistinę užduotį. Tai ir įvairios atlikimo technikos lavinimas, pedalo naudojimas, teisingos dinamikos parinkimas ir bendras kūrinio formos pojūtis. Apgalvojus kūrinio idėją ir įveikus technines kliūtis, čia esančios pjesės suteiks Jums daug džiaugsmo ir malonumo. Linkiu sėkmės!

This is the third notebook of Darius Kučinskas’ music. As previous two, this edition is also aimed to be used in educational process. Pieces are composed in 2018-2019. Each piece hides not only an artistic image (idea), but also an exact technical task. There are development of various kinds of performance technique, usage of a piano pedal, right decisions on dynamic expression as well as understanding the whole structure of a composition. After solving all technical obstacles, pieces will give you a great pleasure. Enjoy!

8,00
Quick View

27-oji valanda

Daina trims lygiems balsams ir fortepijonui
Song for three equal voices and piano

Eilės / Lyrics by: Sandra Avižienytė

Daina sukurta pagal to paties pavadinimo eilėraštį, publikuotą poezijos rinkinyje „3 dienos 4 naktys“.
The song is composed according the poem with the same title. Poem is published in a book “3 days and 4 nights”.

4,00
Quick View

Dainuojantys paukščiai

Dainius Vaičekonis. Dainuojantys paukščiai
Žodžiai Nomedos Lukoševičienės

voice+fp

5,00
Quick View

Dėkojame Tau, Viešpatie

Saulius Matas. Dėkojame Tau, Viešpatie
Žodžiai Ritos Fabijonienės
Aranžavo Dainius Vaičekonis

SATB+fp

This is a tender hymn of thanksgiving and supplication. Between refrains of “We Give You Thanks, Lord”, the singers give witness to God’s gracious hand in Lithuania’s beautiful scenery. In the second verse, they marvel at the gifts of Mother Mary and the Holy Spirit. Finally, they humbly pray for the strength
to be virtuous and loving. Truly, “We Give You Thanks, Lord”. The hymn may be sang in English. The loose translation can be found in the last page of this edition.

7,00
Quick View

Dvi pjesės fortepijonui

Dvi pjesės fortepijonui publikuojamos pirmą kartą.
Romansas sukurtas 1936 m. kompozitoriui viešint Prancūzijoje dedikuotas Alinai Putramentaitei (1917-2018).
Šokis sukurtas 1956 m. Tunja mieste, Kolumbijoje, į kurią kompozitorius emigravo po karo.

Two pieces are published for the first time.
Romance is composed in 1936 during visit to France and dedicated to Alina Putramentaite (1917-2018).
Dance is composed in 1956 in Tunja, Columbia, where composer emigrated after WWII.

5,00
Quick View

Dvi pjesės smuikui

Dvi pjesės smuikui ir fortepijonui publikuojamos pirmą kartą. Jos sukurtos emigracijoje Kolumbijoje. Valzerino sukurta 1951 m. Medellín, o Eleginė serenada – 1952 m. Ibagué. Abi pjesės skirtos pradedantiems griežti smuiku.

Two pieces for violin and piano are published for the first time. Pieces are composed in Columbia where composer emigrated after WWII. Valzerino is composed in 1951, in Medellín, and Elegiac Serenade is composed in 1952 in Ibagué. Both pieces are for beginners playing violin.

5,00
Quick View

Homage to Gintas

Pjesė fortepijonui / Piece for piano

(8 pusl. / 8 pages)

Kurinys Homage to Gintas yra skirtas žymaus lietuvių džiazo pianisto ir kompozitoriaus Ginto Abariaus (1959-2010) atminimui. Šis kūrinys buvo sukurtas 2010 m. ir atliktas tų pačių metų vasarą Siettle, Dainiaus Vaičekonio koncerte, skirtame Ginto Abariaus atminimui.

Composition Homage to Gintas is a tribute to the popular Lithuanian jazz pianist and song writer Gintas Abarius (1959-2010). The piece was written in 2010 and first performed by the author in a concert honoring and celebrating the life of Gintas Abarius in Seattle.

Pjesė autoriaus atlikime / Composition performed by author

8,00
Quick View

Kauno dailės institutas 1940-2000 m.

Apolonija Valiuškevičiūtė. Kauno dailės institutas 1940-2000 / Kaunas Art Institute 1940-2000

Išleido / Published by:
J. Petronis, Kaunas, 2002
ISBN: 9986930588

581 pusl.

25,00
Quick View

Koncertas fortepijonui. Klavyras

Dedikuotas dukrai Jolantai
Sukurta 1949-1950 m. Medellin, Kolumbia
Klavyras

Parengė Darius Kučinskas

 

Dedicated to daughter Yolanta
Composed in 1949-1950, Medellin, Columbia
Clavier

Edited by Darius Kučinskas

20,00
Quick View

Kur upelis teka

Sudarė ir parengė Darius Kučinskas

 

TURINYS

Pratarmė
Apie kūrinius
Jonas Žemaitis. Myliu Lietuvą
Jonas Žemaitis. Pas darželį
Jonas Žemaitis. Paukšteliui
Jonas Žemaitis. Vilniaus kalneliai
Vincentas Nickus. Žirgelis
Vincentas Nickus. Suktinis
Vincentas Nickus. Klumpakojis
Vincentas Nickus. Klumpakojis 2
Antanas Pocius. Leiskit į Tėvynę
Antanas Pocius. Ne bile kieme
Vincas Kudirka. Varpelis
Vincas Kudirka. Dėdienė
Antanas Vanagaitis. Stasys
Česlovas Sasnauskas. Karvelėli
Stasys Šimkus. Kur bakūžė samanota
J. Grajauskas. Kur upelis teka

10,00
Quick View